Najnowsze aktualności

„Nie tylko dla orłów” - kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach
Opublikowano: 03-14-2019 Hits: 35
  Projekt „Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach   Celem projektu „Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program ...
Opublikowano: 03-05-2019 Hits: 55
W dniu 1.03.2019 r. uczniowie najstarszych klas w naszej szkole: Filip Kuźnicki VIIIb, Filip Szczygielski VIIIa, Wiktoria Górkiewicz kl. IIIb g, Malwina ...
PROJEKT
Opublikowano: 02-27-2019 Hits: 57
    Informacja       Projekt „Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach   Realizacja   Termin rozpoczęcia ...
REKRUTACJA do szkoły
Opublikowano: 02-11-2019 Hits: 77
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach ogłasza rekrutację do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego. Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o ...
Życzenia z okazji ferii zimowych
Opublikowano: 02-08-2019 Hits: 63
    Drodzy Uczniowie!   Bezpiecznych, pięknych ferii życzą: dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Strzelcach      
Opublikowano: 02-07-2019 Hits: 74
Szkoła Podstawowa w Strzelcach brała udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki ...

O szkole

1878- założenie szkoły w Strzelcach. Szkoła mieściła się w kamiennym budynku pokrytym strzechą z jednym tylko nauczycielem p. Wagnerem.

1892- przeniesienie szkoły do nowego budynku parterowego z cegły.

1930- Kuratorium Oświaty w Warszawie dnia 11 lutego wydaje orzeczenie w sprawie powołania siedmioklasowej publicznej szkoły. 1 września oddano do użytku jednopiętrowy budynek z cegły.

1935- liczba uczniów w szkole wynosi 289.

1939- teren szkoły obejmował powierzchnię 85 arów, od frontu był płot kamienny. Oprócz budynku szkolnego był też budynek gospodarczy i mieszkania dla nauczycieli. Szkoła posiadała także bibliotekę. Wraz z wybuchem II wojny światowej zajęcia zawieszono na miesiąc. W budynku utworzono szpital wojskowy.

1940- aresztowanie nauczycieli przez żandarmerię. Zaprzestanie funkcjonowania szkoły i utworzenie w jej budynku bursy do użytku wojska.

1945- wznowienie działalności szkoły. Uczęszcza do niej 196 uczniów.

1945/1946- powstanie I Kroniki Szkoły. Liczba dzieci- 256.

1947/1948- pierwszy rok istnienia szkoły ośmioklasowej.

1950/1951- otwarcie świetlicy szkolnej w celu otoczenia opieką dzieci zaniedbanych pod względem wychowawczym i dydaktycznym.

1970/1971- w szkole pracuje 13 nauczycieli, istnieje 12 oddziałów do których uczęszcza 285 uczniów.

1973/1974- oddanie do użytku Domu Nauczyciela.

1984-powołanie do istnienia Szkoły Podstawowej w Woli Raciborowskiej jako filii Szkoły Podstawowej w Strzelcach.

1994-przyłączenie Szkoły Podstawowej w Woli Raciborowskiej.

1998-obchody jubileuszu 120-lecia szkoły w Strzelcach. Liczba absolwentów od roku 1945 wynosi 1522.

1999-powstanie sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Strzelcach.

2002-oddanie do użytku hali sportowej

Nasza szkoła to przede wszystkim wykwalifikowana kadra pedagogiczna samokształcąca się i uczestnicząca w sposób ciągły w różnorodnych szkoleniach. Placówka na stałe współpracuje z lokalnymi instytucjami zlokalizowanymi również w stolicy powiatu – Kutnie a także z zamiejscowym oddziałem Kuratorium Oświaty w Łodzi. Owocami tej współpracy są ukończone i trwające projekty oraz kampanie mające na celu podniesienie prestiżu szkoły. Doskonałym przykładem działalności naszej również poza terenem było do niedawna realizowanie wizji pracy 122 Harcerskiej Drużyny „Żaki”, wizji bezpośrednio związanej z ideą patrona – Szarych Szeregów. Oprócz wykwalifikowanej kadry szkoła dysponuje również wyposażonymi pracowniami obfitującymi w pomoce naukowe. Tematyczne pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne normami swoimi dostosowane są do wymagań jakie stawia nam dorastająca młodzież. Nie zapominajmy także o obecności biblioteki, pracowni komputerowej, nowoczesnej i obszernej hali gimnastycznej, boiska „Orlik”, sali zabaw ruchowych czy wreszcie świetlicy środowiskowej, która służy uczniom w oczekiwaniu na powrót do domu lub na rozpoczęcie zajęć. W czasie wiosennym i letnim zajęcia świetlicowe odbywają się na świeżym powietrzu pod okiem wychowawców – wykorzystuje się w tym celu pielęgnowane zielone tereny należące do szkoły. Szkoła posiada własną stronę internetową i pracownię logopedyczną. Od niedawna działa również szkolny Rzecznik Praw Ucznia czuwający nad właściwymi relacjami uczeń – nauczyciel. Liczna ilość kół przedmiotowych, szkolny teatrzyk, udział w konkursach na szczeblach pozaszkolnych uwieńczonych sukcesami, wycieczki tematyczne w różne regiony Polski i nie tylko, udział i zwycięstwa w zawodach sportowych – wszystko to wypełnia naszym uczniom czas zgodnie z najważniejszymi zasadami kształcenia i wychowania młodego pokolenia… z czego my – nauczyciele jesteśmy dumni…

Projekt

„Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach

 

Celem projektu „Nie tylko dla orłów” -kompleksowy program wsparcia Szkoły Podstawowej w Strzelcach Nr RPLD-11.01.02-IZ.00-10-001/18 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy a także  rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia.

 

 

Planowane efekty projektu

·         nabyciu przez uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy

·         nadanie/wzmocnienie kompetencji kadr szkoły-min.23 nauczycieli ,

·         podniesienie efektów rewalidacyjnych szkoły poprzez wsparcie indywidualizacji uczniów SPEDU (15 os.) dzięki zastosowaniu terapii i pomocy psych-pedagog.,

·         doposażenie szkoły w narzędzia i pomoce specjalistyczne oraz wsparcie kompetencji nauczycieli (4os.) w zakresie indywidualizacji, doposażeniu szkoły w sprzęt TIK i sprzęt do wdrażania metody eksperymentu.

 

 

Wartość projektu: 600 127,75 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 510 108, 58

Ważne informacje

Rada Rodziców

 

Pedagog szkolny

 

Strefa rodzica

 

Rzecznik Praw ucznia

 

Najlepsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie Szkoła Podstawowa w Strzelcach (woj. łódzkie)